Důl Bohumír

Důl Bohumír je nově otevřená ojedinělá památka. Je to více jak 50 let od doby, kdy z něj vyfárali poslední horníci a nyní se otevřel znovu veřejnosti. Jedná se o Měděný důl Bohumír v Jívce. Je to štola vyražená na začátku 19. století, která byla úplně uzavřená roku 1970. Nám se podařilo zpřístupnit cca 400 m dlouhý prohlídkový okruh v podzemí. Na trase lze vidět horníky při práci, původní nářadí, panvágl a mnoho dalšího. Je to skvělá příležitost ukázat dnešním dětem, jak se dříve pracovalo, ukázat jim jak naše babičky a pradědečkové žili. Je to nevšední zážitek, který ukáže geologickou strukturu sedimentárního ložiska i krásy a taje nitra naší země.

Otevírací doba:

Květen – září
Časy prohlídek:
denně - 9h, 11h, 13h a 15h

Kontakt: 
+420 499 829 811, +420 724 805 646+420 724 633 284
bohumir@gemec.cz 
https://www.djs-ops.cz/cinnosti/medeny-dul-bohumir/
Gemec – Union a.s., 542 13 Jívka 187

Vstupné: 
Dospělí: 120,- 
Děti/studenti/senioři: 70,- 
Skupiny (nad 20 os.): 100,-/50,-

Historie dolu

Historie dolu začala v 19. století, když v okolí obce Jívka u Trutnova byly na výchozech permokarbonských sedimentárních vrstev odkryty radvanické černouhelné sloje a tři žíly s měděným zrudněním chalkozínu, malachitu, bornitu, azuritu a covellinu. Dvě z nich, sloje Jana a Bohumír, byly systematicky těženy od poloviny 19. století, ve druhé polovině 20. století probíhala těžba na dole Bohumír. Z důvodu nerentabilnosti těžba v roce 1965 skončila a následovalo uzavření štoly.

Dobrodružný výlet do podzemí

Začátkem června 2015 byla zpřístupněna první etapa prohlídkové trasy, která je dlouhá asi 400 m a nabízí reálnou podobu dolu v době uzavření. Při cestě podzemím projdete částí štoly i prostorem bývalé strojovny těžního stroje. Na trase uvidíte geologickou strukturu sedimentárního ložiska, obnovenou výztuž, figuríny horníků při práci, či raritu v podobě pukliny vzniklé samovolným odpadnutím kusu opuky od stropu štoly. Spatříte tu také rozličné pracovní nářadí a panvágl, což je zvláštní dopravní prostředek který sloužíval k přepravě horníků. Nazpět na povrch se vrátíte stejnou cestou, kterou jste přišli, nebo si můžete vyzkoušet trochu dobrodružný žebříkový výstup. Místa, která navštívíte, se na konci září uzavřou, aby poskytla domov chráněným netopýrům, kteří tu mají své zimoviště.

Zajímavost a doporučení

Před vstupem do štoly dostanete přilbu, svítidlo a plášť, což umocňuje celkový zážitek z prohlídky. Nezapomeňte na pevnou obuv a přibalte si něco teplého na sebe. Návštěva není vhodná pro ty, kteří nemají rádi stísněné prostory.

Přístup

Příjezd autem přes obec Jívka po silnici č. 301. Důl Bohumír se nachází v průmyslovém areálu spol. GEMEC – UNION a.s. a vede k němu dobrá přístupová cesta. Pro návštěvu dolu je třeba se ohlásit na vrátnici, kam si pro vás přijde průvodce.

Parkování

Parkoviště leží u přístupové cesty.