Jiráskovo divadlo

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska (1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro postavení Jiráskova divadla. Původní projekt s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945). Dne 26. srpna 1928 se konala slavnost položení základního kamene za účasti Aloise Jiráska, který při poklepu pronesl památná
slova, vepsaná do čelní zdi vestibulu: „A dílo to budiž požehnané...“
Vlastní stavbu zahájila v červnu 1929 sdružená hronovsko-náchodská firma Veselý, Goldschmid a Hartman, podnikatelé staveb. Z původního projektu byla realizována pouze stavba divadelní budovy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. 9. 1930 představením Jiráskovy Lucerny v provedení Spolku divadelních ochotníků v Hronově.

Komentované prohlídky:

  • pátky od 10.00 a 14.00  (ve výjimečných případech a v době Jiráskova Hronova se nekonají)
  • po dohodě i v jiné dny - turistické skupiny, školy

Cena: 
Dospělí - 70 Kč
Děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby - zdarma
Dětské skupiny - 30 Kč/dítě

  • Skupinám doporučujeme nahlásit se předem
  • Prohlídku lze po předchozí domluvě uskutečnit i v jiném termínu.