Naučná stezka

Rodinná vila čp. 22

Byla postavena v letech 1937 - 1938, zadavateli byli manželé Rudolf a Ilza Holznerovi, majitelé tkalcovny v Hronově. 


Jiráskovy letní pobyty v Hronově

Alois Jirásek své rodné město velice miloval. Rád se do Hronova pravidelně se svou rodinou vždy o prázdninách vracel. Více »


Sokolovna v Tyršových sadech

Budova stavěná v době světové hospodářské krize byla určena k sokolským účelům. Sportovní areál Sokola Hronov byl slavnostně otevřen 18. 7. 1935. Více »


Tkalcovna Spiegler

Jelikož Hronovsko nebylo krajem vhodným pro zemědělství, zakládaly se tu textilní podniky. Tkalcovna firmy Spiegler a synové byla postavena v letech 1879 - 1880. Více »


Evangelická modlitebna a hřbitov

Evangelíci byli v pol. 19. století v Hronově víceméně trpěni. Neměli vlastní hřbitov. Více »


Rodný dům Egona Hostovského

Rodný dům Egona Hostovského se nachází v ulici Egona Hostovského, téměř naproti místu, kde stávala rodná chaloupka spisovatele Josefa Čapka, která musela ustoupit novým potřebám doby. Více »


Rodný domek Josefa Čapka

Rodný domek malíře a spisovatele Josefa Čapka stával v Nádražní ulici nedaleko vlakového nádraží. Více »


Rodný domek Josefa Lamky

Tvůrce populárních animovaných seriálů pro děti, český výtvarník, scenárista, režisér a animátor - Josef Lamka - byl dalším z významných hronovských rodáků. Více »


Hotel U Mostu

Původně hostinec s nádherným secesním sálem stával v místě dnešního parčíku u mostu přes řeku Metuji. Budova byla zcela zničena požárem po hasičské taneční zábavě r. 1956. Více »


Budova městské spořitelny

Dům byl postaven ve 40. letech 20. století. V roce 1939 byl ke spořitelně přistavěn nájemní dům. Obě budovy tvoří v Husově ulici harmonický celek. Více »


Prouzův domek čp. 20 Na Podloubí

Rodný domek matky Aloise Jiráska stával naproti nynější poště v Masarykově ulici. Více »


Mistrova lavička

Dřevěná lavička, na které sedával spisovatel Alois Jirásek, byla umístěna v blízkosti kamenného pískovcového kříže z druhé pol. 19. stol. Více »


Hrob Otýlie Gallmayerové

Hrob operní zpěvačky pocházející z Hronova - Otýlie Gallmayerové. 


Hrob Františka Součka staršího a mladšího

Místo posledního odpočinku dalších hronovských rodáků. Více »


Hrob Ing. arch. Jindřicha Freiwalda

Další z hrobů významného místního rodáka. Více »


Legionářský hřbitov a Památník osvobození

Místo posledního odpočinku hronovských legionářů. Více »


Hrob rodičů Aloise Jiráska

Jeden z hrobů nového hřbitova je místem posledního odpočinku rodičů Aloise Jiráska. Více »


Hrob Aloise Jiráska

Zde odpočívá jeden z nejznámějších hronovských rodáků - spisovatel Alois Jirásek. Více »


Araukarit

Největší ze zkamenělých kusů stromů stojí v Hronově u cesty pod hronovskou zvonicí. Více »


Stará dřevěná škola

Dřevěná škola byla postavena v roce 1688, stála na stráni, vpravo od hronovské fary. Přečkala dvě století a jako velice sešlá byla v roce 1868 zbořena. Více »


Starý hřbitov

Starý hřbitov se nachází za kostelem Všech svatých. Více »


Socha sv. Václava

Uprostřed náměstí stojí mariánské barokní sousoší z roku 1725. Na centrálním sloupu je umístěna barokní socha Panny Marie s děťátkem. Níže na podstavci jsou čtyři plastiky - jednou z nich je socha sv. Václava. Více »


Pozdně renesanční zvonice z roku 1610

Renesanční zvonice stojí v blízkosti kostela Všech svatých. Více »


Kostel Všech svatých

Hronovský kostel Všech svatých najdeme na okraji starého hřbitova ve svahu nad silnicí vedoucí do Police nad Metují. Kostel je původně gotický připomínaný roku 1359. Více »


Jiráskův buk

Památný strom patřil svým stářím a rozložitostí k nejstarším stromům v širém okolí. Mohutný buk přežíval do 70. let 20. století. Na jeho místě byl vysazen strom nový. Více »


Husův sbor

Budova Husova sboru byla postavena v letech 1923 - 1924 stavitelem Janem Eckertem. Prvním duchovním správcem sboru byl ustanoven br. J. Soukup. Více »


Mlýn Papírna

Papírna s pohonem na vodní kolo byla vystavěna roku 1821 mlynářem Janem Prouzou. Více »


Minerální prameny

Nedaleko rodného domku A. Jiráska vyvěrají z hlubin země dva minerální prameny - Hronovka a Regnerka. Více »


Rodný domek a socha spisovatele Aloise Jiráska

Domek jednoho z nejznámějších hronovských rodáků Aloise Jiráska pochází z konce 18. století. Zde hospodařil už od roku 1878 Jiráskův děd i tatínek. Ve světničce se 23.8. 1851 narodil Alois Jirásek a prožil zde svoje dětství a mládí. Více »


Knahlův (Kalinův) domek

Vydáme-li se z náměstí cestou směrem na Polici nad Metují, nemůžeme minout nízkou, starou, ale udržovanou Knahlovu chalupu. Zde bydlel Antonín Knahl (Kalina), hodinář, hudebník a hlavně zakladatel ochotnického spolku. Více »


Bývalý svobodný dvůr

Za mostkem přes Metuji v místech bývalé středověké vodní tvrze se nachází svobodný dvůr, vzácná kulturní památka lidové architektury. Více »


Hostinec U zeleného stromu

Hostinec U zeleného stromu stával v rohu hronovského náměstí vedle radnice. Pravidelně se zde scházela hronovská elita, a to až do vypuknutí první světové války. Více »


Městská radnice

Nová radnice byla postavena v letech 1937-1938 v místě původní staré radnice, která byla zřízena z hospodářského stavení Filipa Prouzy. Více »


Mariánské sousoší

Sousoší tvoří jednu z dominant hronovského náměstí, stojí v jeho dolní části. Bylo vytvořeno roku 1725 na náklady hronovských rodáků. Více »


Jiráskovo divadlo

Budova Jiráskova divadla je dominantou hronovského náměstí. Divadlo bylo postaveno dle projektu hronovského rodáka Ing. arch. Jindřicha Freiwalda. Více »


Měšťanská chlapecká škola

Další z dominant hronovského náměstí. Samostatná chlapecká škola byla v Hronově vystavěna v letech 1903 - 1904 dle architektonické studie místního stavitele Bohumila Kubečka, který také stavbu realizoval.