Nové Město nad Metují - město na skále a zámek

Nové Město nad Metují patří mezi českými renesančními městy k předním skvostům. Leží v severovýchodních Čechách na úpatí Orlických hor, které poskytují krajině majestátní panorama. Město, jehož jádro se tyčí na vysokém skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují, bylo založeno 10. srpna 1501 Janem Černčickým z Kácova

Nové Město nad Metují patří mezi českými renesančními městy k předním skvostům. Leží v severovýchodních Čechách na úpatí Orlických hor, které poskytují krajině majestátní panorama. Město, jehož jádro se tyčí na vysokém skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují, bylo založeno 10. srpna 1501 Janem Černčickým z Kácova. Dřevěné hradiště však v roce 1526 vyhořelo. Po požáru začal město budovat rod Pernštejnů, který mu vtiskl renesanční ráz. Za zmínku stojí také zachovalé opevnění po celém obvodu historického jádra města, barokní klášter či  zřícenina hradu Výrov  s vyhlídkou na „český Betlém“. Původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století patří bezesporu k nejstarším památkám na Novoměstsku.

Náměstí s podloubím dominuje původně renesanční zámek, postavený Pernštejny na místě vyhořelé tvrze. V roce 1908 koupil zámek s velkostatkem průmyslník Josef Bartoň – Dobenín, do jehož vlastnictví byl v 90. letech 20. století vrácen. K posledním úpravám došlo na počátku minulého století. Z tohoto období jsou k vidění autentické interiéry ve stylu vrcholné secese, art deco a funkcionalismu. V prostranství před zámkem a v rozsáhlé zámecké zahradě jsou umístěny barokní sošky z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Součástí hradebního opevnění je také budova číslo 1212, nynější Městské muzeum s přírodovědnými a historickými sbírkami z regionu. V budově taktéž naleznete sál hodinek PRIM, které se v Novém Městě nad Metují vyrábějí.  Středověká věž Zázvorka pod náměstím slouží jako Městská galerie.

Historické centrum Nového Města nad Metují bylo v padesátých letech minulého století vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Autor fotografie: Archiv muzea N. Město nad Metují

Více informací: http://www.infocentrum-nmnm.cz/index.php/zajimavosti/o-meste