Památky

Dominantou hronovského náměstí je Jiráskovo divadlo. Bylo postaveno podle projektu Ing. arch. Jindřicha Freiwalda Od roku 1931 se v něm každoročně konají mezinárodní přehlídky amatérského divadla Jiráskovy Hronovy. Na budově je umístěna reliéfní pamětní deska obětem 1. světové války od J. Horejce z roku 1932, v přízemí busta Aloise Jiráska a Josefa Čapka, provedená F. Bartákem. V přístavbě divadla se nachází od roku 1999 nový víceúčelový sál Josefa Čapka (realizován podle projektu arch. Miloše Skaunice). Ve druhém patře divadelní budovy najdeme Jiráskovo muzeum zaměřené k historii a národopisu Hronovska a k osobě a dílu Aloise Jiráska. 

Mariánské barokní sousoší uprostřed náměstí pochází z roku 1725. Bylo pořízeno nákladem dvou hronovských rodáků Václava Klugara a Bedřicha Kordy. Na centrálním sloupu je umístěna barokní socha Panny Marie s děťátkem stojícím na zeměkouli. Za mostkem přes Metuji najdeme v místech bývalé středověké vodní tvrze svobodný dvůr, vzácnou kulturní památku lidové architektury.

V Jiráskově ulici v tzv. Kalinově domku bydlel Antonín Knahl (Kalina), hodinář, hudebník a zakladatel hronovského ochotnického spolku.

Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska (1851 - 1930) pochází z konce 18. století a náleží k památkám lidové architektury. V přilehlém parku vyvěrají minerální prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko - železnatou vodou. Vedle rodného domku stojí Jiráskova bronzová socha - dílo sochaře Josefa Malejovského. 

Na návrší spatříme pozdněrenesanční zvonici roku 1610 a vedle ní kostel Všech svatých. Původně gotický kostelík, barokně přestavěn v letech 1713 - 1717 a 1736. Vedle bočního vchodu do kostela je hrob Justynky a Kaliny, za kostelem pak starý hřbitov. Hrob Aloise Jiráska se nachází na vedlejším novém hřbitově ve střední části. Urna s jeho popelem sem byla uložena 19.3. 1930.

Silnice od náměstí směrem na Žďárky nás zavede k letnímu sídlu Aloise Jiráska, který zde se svou rodinou od roku 1916 pravidelně prožíval prázdniny. Zde oslavil svoje sedmdesátiny, při nichž jej navštívil prezident T.G. Masaryk.

Při hlavní silnici k Náchodu se na domě, kde prožil své dětství, nachází pamětní deska spisovatele Egona Hostovského(1908 - 1973), navržená hronovským rodákem, malířem Ivanem Krejčím. Téměř naproti tomuto domu stávala kdysi rodná chaloupka spisovatele Josefa Čapka (1887 - 1945), která však musela ustoupit novým potřebám doby. Na jejím místě původně stával malý pomník, který byl kvůli výstavbě centra odborné přípravy přemístěn do parčíku ke splavu.

Zde si můžete prohlédnout památkově chráněné objekty a areály na našem území.