Parkování v Hronově

Parkování s parkovacím automatem:

 • mezi Jiráskovým divadlem a ZŠ Hronov
 • před pizzerií Stella

Parkování lze platit v hotovosti i platební kartou. Výše dle sazebníku uvedeném na parkovacím automatu.

Parkování, které není zpoplatněno (osobní automobily):

 • ul. Kostelecká – parkoviště u vlakové tratě – GPS: 50.4788258N, 16.1758172E
 •  TS Hronov - ul. Dvorská - GPS:50.4784844N, 16.1798811E, kde není doba parkování ničím omezena 
 • část ul. Divadelní - GPS: 50.4815067N,16.1834558E a prostor okolo hřbitova
 • parkoviště za Městským úřadem Hronov - GPS 50.4806414N, 16.1806522E - s možností dobíjení elektromobilů a veřejné WC

Parkování s parkovacím kotoučem:

Parkovací hodiny si mohou řidiči zakoupit za Kč 20,- na těchto místech (lze použít i své):

 • Informační centrum ve foyeru Sálu Josefa Čapka.
 • Verner potraviny  
 • řeznictví Čepelka
 • matrika Městského úřadu Hronov (kancelář v přízemí budovy radnice),

Parkování se řídí dle DZ IP13B "parkoviště s parkovacím kotoučem". Platí v lokalitě:

 • ul. Knáhlova po křižovatku u firmy železářství Soukup
 • prostor ze zadní části prodejny Hrnčíř - 3 parkovací místa
 • ul. Kudrnáčova - celá
 • ul. Palackého  - od prodejny textilu až po následující křižovatku, která toto značení ruší
 • parkovací místa vedle MěÚ

Samotné parkování je dle zákona vždy označeno i s dodatkovou tabulkou, která uvádí délku parkování (v našem případě 2 hodiny).

Každý řidič při parkování nastaví před opuštěním vozu hodiny na parkovacím terčíku dle skutečnosti a dvě hodiny zde může parkovat. Poté musí parkovací místo opustit. Terčík musí být umístěn viditelně za předním sklem. Dohlížet na dodržování výše uvedeného bude Městská policie Hronov.

Parkování, které není zpoplatněno (osobní automobily):

 •  TS Hronov - ul. Dvorská - GPS:50.4784844N, 16.1798811E, kde není doba parkování ničím omezena 
 • část ul. Divadelní - GPS: 50.4815067N,16.1834558E a prostor okolo hřbitova
 • parkoviště za Městským úřadem Hronov - GPS 50.4806414N, 16.1806522E - s možností dobíjení elektromobilů a veřejné WC

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ:

 • možno využít bus nádraží v ul. Čapkova - GPS: 50.4790228N, 16.1823136E s tím, že nelze parkovat v  místech, kde by byl znemožněn výstup i nástup do linkových autobusů. 
 • lze využít i prostor u nádraží ČD v Hronově.