Parkování v Hronově

Každý řidič při parkování na náměstí nastaví před opuštěním vozu hodiny na parkovacím terčíku dle skutečnosti a dvě hodiny zde může parkovat. Poté musí parkovací místo opustit. Terčík musí být umístěn viditelně za předním sklem. Dohlížet na dodržování výše uvedeného bude Městská policie Hronov.

Parkovací hodiny si mohou řidiči zakoupit za Kč 20,- na těchto místech:

 • Verner Potraviny  
 • Řeznictví Čepelka
 • matrika Městského úřadu Hronov (kancelář v přízemí budovy radnice),
 • Informační centrum ve foyeru Sálu Josefa Čapka.

Tento systém parkování je platný od 1. 9. 2012.

Samotné parkování ve vyjmenovaných ulicích se řídí dle DZ IP13B "parkoviště s parkovacím kotoučem". Toto platí:

 • na celém nám. Čs. armády, prostor mezi školou a divadlem
 • ul. Knáhlova po křižovatku u firmy železářství Soukup
 • prostor ze zadní části prodejny Hrnčíř - 3 parkovací místa
 • ul. Kudrnáčova - celá
 • ul. Palackého  - od prodejny textilu až po následující křižovatku, která toto značení ruší

Samotné parkování je dle zákona vždy označeno i s dodatkovou tabulkou, která uvádí délku parkování (v našem případě 2 hodiny).

Parkování s parkovacím automatem:

 • mezi Jiráskovým divadlem a ZŠ Hronov
 • před Pizzerií Stella

Parkování lze platit v hotovosti i platební kartou. Výše dle sazebníku uvedeném na parkovacím automatu.

Parkování, které není zpoplatněno (osobní automobily):

 •  TS Hronov - ul. Dvorská - GPS:50.4784844N, 16.1798811E, kde není doba parkování ničím omezena. 
 • část ul. Divadelní - GPS: 50.4815067N,16.1834558E a prostor okolo hřbitova.
 •  velkou parkovací plochu najdete za Městským úřadem (budova Radnice)

PARKOVÁNÍ AUTOBUSU:

 • možno využít bus nádraží v ul. Čapkova - GPS: 50.4790228N, 16.1823136E s tím, že nelze parkovat v   místech, kde by byl znemožněn výstup i nástup do linkových autobusů. 
 • lze využít i prostor u nádraží ČD v Hronově.