Pěchotní srub T-S 5 "U Křížku"

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY SLEDOVAT AKTUÁLNÍ ZMĚNY OTEVŘENÍ OBJEKTU A PŘED NÁVŠTĚVOU SE PRO JISTOTU INFORMOVAT NA tel.: 728 747 710 

Květen - Říjen: nepravidelně i mimo víkendy
Sobota: 12:00 až 18:00
Neděle: 9:00 až 17:00
Červenec - Srpen: častěji = informace na tel.: 728 747 710

Pěchotní srub T-S 5 se nachází v krásné krajině na východním okraji Jestřebích hor, západně od města Hronova, na malém návrší s výhledem k horám Stolovým: Boru, Hejšovině i stěnám Broumovským.
Objekt byl postaven v roce 1937 v rámci československého pohraničního opevnění proti nacistickému Německu, jako první srub v trutnovském úseku linie těžkého opevnění, na pravém křídle plánované dělostřelecké tvrze Jírova hora.
Železobetonový monument II. třídy odolnosti,ve nadmořské výšce 406,25 m.n.m byl po měsících příprav betonován od 6. do 12. září 1937 firmou ing. Filip z Prahy. Spotřebováno bylo 1495 m3 betonu.Srub je výškově lomený vlevo o 1 metr. Před mnichovskou zradou v září 1938 byl T-S 5 vybaven z 95% technickým zařízením i zbraněmi.
Od r.1999 probíhají v objektu rekonstruční práce. Uvnitř jsou postupně rozšiřovány expozice z historie čs.opevnění, na památku obránců hranic ČSR.

Přístup:
Kolem pěchotního srubu T-S 5 vede zelená turistická stezka Hronov (1km) - Č.Kostelec (5km) . Po modré turist. značce z rozcestí v Maternici (3km).  Z obce Zbečník / směr Úpice / za hostincem (omezená možnost parkování), vlevo kamenitou cestou vzhůru (400m).

Podrobné informace