Ratibořický zámek a Babiččino údolí

Babiččino údolí patří mezi  nejznámější výletní místa Východních Čech. Celá krajina Babiččina údolí a zámku Ratibořice je ideální pro poklidnou dovolenou v letním i zimním období. V létě na Vás čeká malebná krajina se zvlněným podkrkonošským terénem, která je výborná pro pěší turisitiku a jízdu na kole. V zimě na Vás čekají bežky, podkrkonošské vleky nebo blízké Krkonoše.  Objevíte zde známá místa z knížky Boženy Němcové "Babička",  jako je Ratibořický zámek, mlýn nebo Staré Bělidlo. 

Původně barokní zámek byl postaven v letech 1702–1708 na náklad Lorenza knížete Piccolomini a určen výhradně pro letní a lovecké pobyty. Ve 2. polovině 18. století byl rozšířen o dlouhé severní křídlo. V letech 1825 –1826 získal empírovou podobu jako letní sídlo Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské a princezny Kuronské, proslulé hostitelky ruského cara Alexandra I. a knížete Metternicha, důvěrného přítele. Při úpravách interiérů byla zrušena zámecká kaple. Interiérová instalace v prvním patře se váže právě k této době a soustřeďuje cenné kolekce nábytku, obrazů, grafiky, skla, porcelánu a dalších předmětů z poslední třetiny 18. a z 1. poloviny 19. století. Salony v přízemí představují instalace vážící se ke knížecímu rodu Schaumburg-Lippe, který zámek vlastnil od roku 1842. Jsou zde vystaveny jejich rodové podobizny z konce 19. a z 20. století, ale také portréty dánské princezny Louisy, která se do Ratibořic provdala, a jejích královských rodičů. Součást instalace proto tvoří rovněž další artefakty přivezené z Dánska. Zámek obklopuje rozsáhlý přírodně krajinářský park budovaný v letech 1810–1839 pod vedením zahradníků  K. Bindera a G. Bosse. Jižně pod zámkem stojí empírový lovecký (čajový) pavilon. U zámku byl zřízen malý rybník a na západním okraji romantického parku anglického typu (skleník) oranžerie, původně zvaná „Ananasový dům“.

Výše v údolí proti toku řeky Úpy stojí při náhonu mlýn z roku 1773 (A. Rudr) se sousední empírovou budovou mandlu z 1. čtvrtiny 19. století, socha Panny Marie z roku 1796 a sousoší Babičky s dětmiz roku 1922 (Otto Gutfreund a Pavel Janák). Ještě výše proti proudu se nachází takzvané Staré bělidloz roku 1797 (vybudováno Antonínem Rudrem) s roubenou přední částí a typickou lomenicí. Prostředí a život Ratibořic v době vévodkyně Zaháňské zachytila v proslulé knize Babička spisovatelka Božena Němcová, která zde prožila dětství.

Více na https://www.zamek-ratiborice.cz/cs, http://hereckemuzeum.cz/