Výlety do okolí

Pěší trasa č. 1:  KOLEM TUROVA DO MARŠOVSKÉHO ÚDOLÍ 
Středně náročný pěší výlet z Hronova přes Velký Dřevíč kolem Blaníku Jiráskova kraje Turova nás zavede na náhorní planinu nad osadu Maršov nad Metují, abychom posléze sestoupili do romantického údolí řeky Metuje. 

Pěší trasa č. 2: ZA SKALÁKY DO MATERNICE 
Nenáročný pěší výlet nás zavede do bezprostředního okolí Hronova. Během první části uvidíme Hronov a hraniční horu Bor z místního kopce Chlomek. Navštívit můžeme rekonstruovan pěchotní srub u Křížku. Ve druhé části se ponoříme do hlubokého lesa Maternice, navštívíme poutní Skalákovu studánku a po hřebenové stezce se vrátíme zpět do Hronova. 

Pěší trasa č. 3: TKALCOVSKÝM STEZNÍKEM PŘES SKALNÍ OSADY 
Výlet po úpatí stolové a dominantní hory Kladského pomezí Boru začínáme v Machově. Městys Machov je ideálním výchozím bodem do západní části Broumovských stěn, Stolových hor a polského příhraničí. Do Machova se dostaneme autobusem z Hronova, kde bude cíl naší cesty. Trasa vede ppo historickém tkalcovském stezníku, patníky jsou nejlépe čitelné na značené stezce z Vysoké Srbské do Hronova a mezi Borem a Bukowinou. 

Pěší trasa č. 4: ZA BOŽENOU NĚMCOVOU A KOUPÁNÍM 
Výlet z Hronova do Červeného Kostelce patří mezi delší středně náročné výšlapy. Trasa vede po značených polních a lesních stezkách. Pouze v okolí Červeného Kostelce pochodnících a místních komunikacích. Kromě samotné turistiky a návštěvy zajímavostí můžeme využít rybníky Špinku a Brodský k příjemnému osvěžení a občerstvení. 

VÍCE TIPŮ NA VÝLETY A PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY V KLADSKÉM POMEZÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.kladskepomezi.cz.